Непознатата доскоро „235 Холдингс“ възнамерява да набере 20 млн. лв. чрез БФБ

Компанията ще инвестира в изграждане на 4 жилищни сгради в София, насочени предимно към чужденци